Kategorie
Hologramy ELS na legitymacje studencką Opole

System ogólnoeuropejski

Rekonstrukcja owych koncepcji wymagała od autora analizy bardzo zróżnicowanej literatury poświęconej gaullizmowi. Najważniejszą hipotezą przedstawiona przez Szczepańskiego jest uznanie, iż zamysł rozwijania współpracy państw Europy w jej geograficznych granicach należy traktować – w ramach całokształtu gaullistowskiej koncepcji europejskiej – jako genetycznie pierwotny i nadrzędny w’obec koncepcji jedności zachodnioeuropejskiej, choć funkcjonalnie podporządkowany tej ostatniej. Jedność Europy, cywilizacji i kultury europejskiej była jednym z podstawowych założeń całej filozofii politycznej de Gaulle’a.

Postulowany przez niego system ogólnoeuropejski powinny tworzyć wszystkie państwa Europy reprezentujące interesy własnych narodów i dążące do ich urzeczywistnienia poprzez zgodne działania zmierzające do realizacji celów narodowych oraz zamierzeń zbieżnych z interesami całego systemu. Najistotniejsze znaczenie w tej sprawie miał problem niemiecki, którego rozwiązanie de Gaulle pierwotnie uważał za warunek wstępny porozumienia pomiędzy wszystkimi elementami systemu ogólnoeuropejskiego.

Leave a Reply