colleges in perth
Kategorie
Hologram ELS kolekcjonerski na legitymacje studencką Wrocław Podstawy geodezji inżynieryjnej, standardy, pomiary realizacyjne, trasy, objętości Jagielski Andrzej colleges in perth

Rozwój unijnego systemu praw człowieka

Karta jest odpowiedzią unijnych legislatorów na współczesne tendencje w dziedzinie ochrony praw człowieka. Pomimo żc jest dokumentem o charakterze kompiiacyjnym, to poprzez umieszczenie w nim postanowień dotychczas niedostatecznie wyeksponowanych stanowi kolejny krok w kierunku stworzenia w Europie przejrzystego systemu ochrony praw człowieka. Podążając w tym kierunku Unia nie będzie jednak w stanie „ominąć” zagadnienia konkurencyjności tego systemu z mechanizmami strasburskimi.

Rozwój unijnego systemu praw człowieka jest kluczowy z punktu widzenia konsekwencji, jakie Karta może spowodować w polskim systemie prawa: czy będzie oddziaływać nieformalnie jako standard, czy też będzie wiążącym kryterium dla regulacji krajowych i będzie tym samym wymuszać zmiany w polskim ustawodawstwie? Należy jednak pamiętać, że przedstawione wyżej prawa podstawowe są już uznanymi standardami w państwach członkowskich Unii Europejskiej (chociaż ich źródłem pozostają inne dokumenty i orzecznictwo ETS). ’

Szkic ten powstał z myślą o włączeniu się do dyskusji na temat zakresu niezbędnych przygotowań w sterze publicznej w związku z wymogami naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Nie pretenduję do roli eksperta w zakresie administracji publicznej ani poi !tyki naukowej. Pozwalam sobie zabrać glos tylko dlatego, aby podzielić się własnymi doświadczeniami z pracy w administracji centralnej i na polu akademickim oraz spróbować zarysować zakres działania administracji, zwłaszcza jej części odpowiedzialnej za politykę zagraniczną i europejską, w definiowaniu długofalowych celów członkostwa we współpracy ze środowiskami naukowo-akademickimi i eksperckimi. Zwrócę leż uwagę na główne wyzwania dla administracji rządowej, które przyniesie członkostwo w UE.

Leave a Reply